DATA MATA PELAJARAN DAN BIDANG YANG DIAMPU

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

SMAN 3 TARUNA ANGKASA

TENAGA PENDIDIK

No. Nama Pangkat Golongan Mata Pelajaran Jabatan
1. Drs. YAYUK NURYANTO, M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/d Kepala Sekolah Kepala Sekolah
2. Drs. SUNARI, M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c Geografi Guru Madya
3. Dra. ARIANI RUJIANINGSIH, M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c Bahasa Indonesia Guru Madya
4. Drs. PRIYO ARMANTO Pembina Tk. I, IV/b Matematika Guru Madya
5. Dra. HASTOETI BOEDIARTI Pembina Tk. I, IV/b BK Guru Madya
6. Dra. SRI HARININGSIH Pembina Tk. I, IV/b PPKn Guru Madya
7. Dra. WISMAYANTI H. Pembina Tk. I, IV/b Geografi Guru Madya
8. SITI FATIMAH, S.Pd, M.Pd. Pembina Tk. I, IV/b Geografi Guru Madya
9. Dra. NANI CHRISTYOWATI Pembina Tk. I, IV/b Bahasa Jerman Guru Madya
10. Dra. RATNA HERNA PURNAMAWATI Pembina Tk. I, IV/b Sejarah (Indonesia) Guru Madya
11. Drs. HENDRIJANTO, M.Pd. Pembina Tk. I, IV/b Matematika Guru Madya
12. Drs. WARDI Pembina Tk. I, IV/b PPKn Guru Madya
13. Drs. DWI AGUS SUMARLAN Pembina Tk. I, IV/b Penjasorkes Guru Madya
14. ENGGAR WIDIASTUTI, S.Pd, M.Pd. Pembina Tk. I, IV/b PPKn Guru Madya
15. Dra. RINA RESTANTI, M.Pd. Pembina Tk. I, IV/b Biologi Guru Madya
16. EDY SUKANTO , S.Pd. Pembina, IV/a Bahasa Indonesia Guru Madya
17. SRI WAHYUNI , S.Pd. Pembina, IV/a Biologi Guru Madya
18. BUDI SETIYO HARNO P., S.Pd. Pembina, IV/a Fisika / PKWU Guru Madya
19. SUNARMI, S.Pd. Pembina, IV/a Seni Budaya Guru Madya
20. Dra. ERLIN NURCAHYANI Pembina, IV/a Matematika Guru Madya
21. NUR ASHARI MALIKI, S.Pd, M.Pd. Pembina, IV/a Fisika / PKWU Guru Madya
22. RINI SUSANTI, S.Pd. M.Pd. Pembina, IV/a Kimia Guru Madya
23. AGUNG PURNOMO, S.Pd. M.Pd. Penata Tk.I, III/d Bahasa Inggris Guru Muda
24. Dra. ENDANG TITIK TRISNAINI Penata Tk.I, III/d Ekonomi / PKWU Guru Muda
25. SULISTIYANI WIJAYANTI, S.Si. M.Pd. Penata Tk.I, III/d Matematika Guru Muda
26. ENNY WIBAWATI, S.Si. M.Pd. Penata Tk.I, III/d Fisika Guru Muda
27. MUHADI PRAYITNO, S.Pd. M.Pd. Penata Tk.I, III/d Bahasa Inggris Guru Muda
28. NURI SUSANTI, S.Pd. Penata Tk.I, III/d Seni Budaya Guru Muda
29. WIDI KARIYANTO, S.Pd. Penata Tk.I, III/d Matematika Guru Muda
30. UMDATUN NAFIAH, S.Pd.Si. M.Pd Penata Tk.I, III/d Matematika Guru Muda
31. MACHSUN TOHARI, S.Pd. Penata Tk.I, III/d Penjasorkes Guru Muda
32. Dra. ENDAH SRI MURNINGTYASTUTI Penata Tk.I, III/d Bahasa Indonesia Guru Muda
33. Dra. SUDARWATI Penata Tk.I, III/d Bahasa Indonesia Guru Muda
34. ANANG DIDIK PURWANTO, S.Pd. Penata, III/c BTIK Guru Muda
35. FARIDA YUNISTIATI , S.Pd, M.Psi. Penata, III/c BK Guru Muda
36. RATNA WAHJU DINATIJASARI, S.Pd Penata, III/c Bahasa Jepang Guru Muda
37. DHARMA WASKITO A., S.Kom. Penata, III/c BTIK Guru Muda
38. TITIN DIYAH RAHAYU, S.Pd. Penata, III/c Sejarah (Indonesia) Guru Muda
39. MARTIN MARDIATI, S.Pd. Penata, III/c BK Guru Muda
40. Drs. ANTONIUS EKO ISPRIANTO Penata Muda Tk. I, III/b Kimia Guru Pertama
41. PARDIJONO, S.Pd. M.Or. Penata Muda Tk. I, III/b Penjasorkes Guru Pertama
42. TYAS AMINTO N. , S.Pd.H, M.Pd.H. Penata Muda Tk. I, III/b PABP (Hindu) Guru Pertama
43. Dra. THERESIA DWI W. Pembina, IV/a PABP (Katolik) Guru Madya / Depag
44. BINARNI HELIHASTUTI, S.PAK. Pembina, IV/a PABP (Kristen) Guru Madya / Depag
45. TOPO SUSENO, S.Pd. Penata Tk.I, III/d Sejarah (Indonesia) Guru Muda
46. YUNI EKA PRASASTI, S.Si GTT Kimia Guru
47. ANA SEPTIANINGRUM, S.Pd. GTT Bahasa Jawa Guru
48. MUCHAMMAD KAHFI CH. S.Pd.I, M.Pd. GTT PABP (Islam) Guru
49. MOH. SOMUDIN, S.Pd. GTT PABP (Islam) Guru
50. ADITYA WAHYU PRATAMA, S.Pd. GTT BP/BK Guru
51. AGUNG WIBOWO, S.Pd. GTT Sosiologi Guru
52. YULIA RAHMATIKA AZIZA, M.Pd. GTT BP/BK Guru
TENAGA KEPENDIDIKAN
No. Nama Pangkat Golongan Jabatan
1 SATYA HANDAYANI, S.Pd. Penata Tk. I, III/d Koord. Tata Usaha
2 ERANI ASTERINA, S.Sos. Penata, III/c Pustakawan
3 DWI APRIANI Pengatur Tk. I, II/d Pengadministrasi Umum
4 BASRI TJAHJONO Pengatur Tk. I, II/d Pengadministrasi Umum
5 SUWARNO Pengatur Tk. I, II/d Pramubakti
6 DWIYANTO Pengatur Tk. I, II/d Pengadministrasi Umum
7 LASMINTO Pengatur Tk. I, II/d Pramubakti
8 SUMANAN Pengatur, II/c Pengadministrasi Sapras
9 TRI KUSUMA INDRAYANTI PTT Pelaksana
10 ANTON WICAKSONO PTT Pelaksana
11 WILASTI RESTIKA PTT Pelaksana
12 MOHAMMAD MIFTAH PTT Pelaksana
13 RIKA DWI ARIYANTI, A.Md. PTT Pelaksana
14 RIZKI SEPTIANI, S.Pd. PTT Pelaksana
15 SHINTA TIAR RETNO AYU, S.Pd. PTT Pelaksana
16 YANUAR WIBI ARMIGA, S.P. PTT Pelaksana
17 LOVITA FITRIA MARSAP, A.Md.Si. PTT Pelaksana
18 MARTYA NOOR ZAIN, S.Kom. PTT Pelaksana
19 SEPTY VIDBYA NINGRUM, A.Md.Kep. PTT Perawat
20 ZUANA IKA SAFRIDA, A.Md.Kep PTT Perawat
21 DESSY MUNLIDIA SARI, S.Tr.Kep. PTT Perawat
22 NOVIAN WASKITO YUWONO, S.Kep.Ns. PTT Perawat
23 DHIMAS CHANDRA TRISNADI, A.Md.Kep. PTT Perawat
24 WILDAN SETYANTO, S.Kep.Ns. PTT Perawat
25 GIYAR TINSIANA, A.Md.Keb. PTT Perawat
26 ASY SYIFA IZZATUZ ZAHRO, A.Md.Kep. PTT Perawat
27 SAFINAZ ULFA RAMADHANTI,S.Kep.Ns. PTT Perawat
28 EKO NURHARIJANTO PTT Penjaga Sekolah
29 EKO PURWANTO PTT Penjaga Sekolah
30 WAHYUDIANTO PTT Penjaga Sekolah
31 HERI SUGIYANTORO PTT Penjaga Sekolah
32 ANDIK PRIYANTO PTT Penjaga Sekolah
33 GUNARI PTT Penjaga Sekolah
34 ROHADI PTT Penjaga Sekolah
35 OBED HADI PRAYITNO PTT Penjaga Sekolah